top of page

Редакційна колегія

Працьовитий Микола Вікторович

Головний редактор, доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету математики, інформатики та фізики

Гончаренко Яніна Володимирівна

Відповідальний редактор, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи

Горбачук Іван Тихонович

Кандидат фізико-математичних наук, професор

Контратьєв Юрій Григорович

Доктор фізико-математичних наук, професор

Торбін Григорій Мирославович

Доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи НПУ імені М.П.Драгоманова

Швець Василь Олександрович

Кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики та теорії і методики навчання математики

Шут Микола Іванович

Доктор фізико-математичних наук, професор, академік АПН України, завідувач кафедри загальної і прикладної фізики

bottom of page